Одсек за књижевност и есејистику у свом истраживачком раду изучава литературу, приређује писане, аудио-визуелне презентације везану за своју област. Организује самостално или у сарадњи са другим одсецима и/или организацијама трибине, округле столове, конкурсе и на друге начине презентује свој рад. 

 

ЧЛАНОВИ ОДСЕКА:

 

Немања Рајак (шеф одсека)  

Контакт: nema167@yahoo.com                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Небојша Ковачевић

Контакт: knjiskimoljac95@gmail.com

 

 

 

 

Поделите