Одсек за издаваштво у свом раду предлаже и припрема одабране текстове за штампу. Односно врши прелом текста, дизајн корица, ангажује лекторе и коректоре. Организује самостално или у сарадњи са другим одсецима и/или организацијама промоције издања, округле столове, конкурсе и на друге начине презентује свој рад. 

 

ЧЛАНОВИ ОДСЕКА:

 

Никола Павловић (шеф одсека)

Контакт: nikolapavlovic@mail.ru