Одсек за примењену уметност  у свом истраживачком раду изучава уметност, приређује писане, аудио-визуелне презентације везану за своју област. Организује самостално или у сарадњи са другим одсецима и/или организацијама изложбе, трибине, округле столове, конкурсе и на друге начине презентује свој рад. 

 

ЧЛАНОВИ ОДСЕКА:

 

Вук Љубисављевић (шеф одсека)

Контакт: kypjak87@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Поделите